Polska wersja English Version

  Aktualności

Firma MOLEWSKI Spółka z o.o. wraz z Wodociągami Miejskimi Spółka z o.o. w Radomiu podpisała umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pt.:
"Budowa, rozbudowa, modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w wybranych rejonach i ulicach miasta Radomia Kontrakt nr 8"

Do niniejszego Kontraktu zastosowanie mają: "WARUNKI KONTRAKTOWE DLA ROBÓT INŻYNIERYJNO-BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO", SIDIR 2008, Wydanie IV angielsko - polskie niezmienione (tłumaczenie I wydania z 1999r.), nazywane dalej FIDIC - czerwona książka.

 
Copyright MOLEWSKI Spółka z o.o. Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.
Budownictwo Inżynierii Środowiska, Budownictwo Ogólne, Budownictwo Przemysłowe, Budownictwo Drogowe, Obiekty Sportowe.